Alt hvad du Behøver at Vide om ChatGPT Tegnbegrænsning

Det er et spørgsmål om stor forvirring, hvis ChatGPT har en tegngrænse. Derfor vil vi i denne artikel dække alt, hvad du ønsker at se om ChatGPT Tegnbegrænsning. Hold dig opdateret!

En oversigt

Brugere af ChatGPT har rapporteret, at de har ramt en grænse på 4.096 tegn; men chatbottens skabere har endnu ikke afsløret det nøjagtige antal. Det svarer til omkring 500 ord. Du kan bede chatbotten om at fortsætte med at give sit første svar, selv om du overskrider denne grænse.

Bemærk!

Når ChatGPT stopper, fordi du mener, at informationen i svaret er utilstrækkelig, og du har brug for mere information om det samme emne, skal du blot skrive “Fortsæt” i det næste spørgsmål.

Genkendelse af ChatGPT

ChatGPT er en kraftfuld kunstig intelligens-model til behandling af naturligt sprog (NLP), som kan producere tekst ud fra brugerinput. ChatGPT kan producere nyhedshistorier, tekster og endda fantasifulde tekster i en række forskellige genrer og former. Har du nogensinde hørt om tegngrænsen i ChatGPT? Du kan læse mere om det i den artikel, vi skrev om i sidste måned.

ChatGPT tegnbegrensning
Credits @bbc.co.uk

Om ordbegrænsning i ChatGPT

Teknisk set har ChatGPT ingen fast ordgrænse. ChatGPT’s evne til at producere tekst af næsten ubegrænset længde er kun begrænset af computerkraften og hukommelsen på den computer, som programmet kører på. Mængden af information, som ChatGPT kan producere, især i et virkeligt scenarie, har praktiske begrænsninger.

Den tid, det tager at skabe længere tekster, er en af de største begrænsninger. Selvom ChatGPT kan producere tekst hurtigt, tager det længere tid at producere større tekstpassager. Det er også mere udfordrende at skabe tekst på avanceret hardware, da længere tekster kræver flere CPU-ressourcer. Læs mere om Unprocessable Entity Error i ChatGPT i de artikler, vi for nylig har dækket for dig.

Standarden af den producerede tekst er en anden praktisk begrænsning. Selvom ChatGPT kan give rationelle og indsigtsfulde svar på en række input, kan kvaliteten af den producerede tekst forringes, når den bliver længere. Det gælder især for mere komplicerede genrer som kreativ skrivning, hvor det kan være svært at bevare sammenhængen og konsistensen i en længere tekst. Læs mere om, hvordan du øger tegngrænsen i ChatGPT i vores seneste artikler. Derudover kan du læse en komplet guide om ChatGPT’s DSL-regel i vores seneste artikler.

Effektiv brug af ChatGPT

Selvom der ikke er nogen fast ordgrænse for ChatGPT, er det vigtigt at bruge værktøjet korrekt for at få de bedst mulige resultater. Følgende råd vil hjælpe dig med at bruge ChatGPT effektivt:

Vær grundig med dine forslag

Resultatet fra ChatGPT bliver bedre, hvis du er mere præcis og detaljeret.

Vær vedholdende

Længere tekster kan tage noget tid at generere, især på mindre kraftfulde systemer. Giv ChatGPT mulighed for at producere tekst af højeste kvalitet ved at være tålmodig.

Brug passende hardware

Sørg for, at du bruger hardware med tilstrækkelig processorkapacitet til at klare opgaven, hvis du laver længere tekststykker.

Revider og læs igen

Selvom ChatGPT kan producere indhold, der er sammenhængende og meningsfuldt, er det vigtigt at korrekturlæse og ændre det færdige produkt for at sikre, at det er af høj kvalitet og opfylder dine krav.

Måder at omgå eller omgå ChatGPT’s tegnbegrænsning på

Essayskitser kan oprettes ved hjælp af ChatGPT

Du skal ikke bekymre dig, hvis du overskrider ChatGPT’s tegnbegrænsning; du kan omgå den ved at bruge det rigtige spørgsmål og efterfølgende forespørgsler. Følgende råd kan bruges, når du har brug for et længere svar:

Følg op på et svar, der ikke var tilstrækkeligt

Skriv “Fortsæt” som prompt, hvis ChatGPT pludselig stopper med at producere tekst på grund af tegnbegrænsningen. Derudover kan du definere den sidste sætning og bede chatbotten om at fortsætte, hvor den slap.

Skriv en udvidet prompt: Hvis ChatGPT ikke skabte nok tekst og løb tør for tegn, skal du ændre prompten. Et eksempel kunne være “Skriv et essay på 500 ord om klimaforandringer”. Du kan dog ikke bede ChatGPT om at skrive mere end de tildelte tegn.

Opdel opgaven i håndterbare bidder

Hvis du vil have ChatGPT til at producere en længere artikel, historie eller kode. Så kan du bede ChatGPT om at producere dem en ad gangen. Du kan f.eks. bede om introduktionen til emnet som en enkelt prompt, før du går videre til hver komponent indtil konklusionen.

Anmod om en disposition

Husk, at du kan bede ChatGPT om at lave en disposition for dig, hvis du har svært ved at gøre det selv. Giv os det essay eller den historie, du har planlagt, en titel og alle de baggrundsoplysninger, du har brug for til at besvare det første spørgsmål. Bed derefter chatbotten om at skrive hver del for sig.

Forny din indsats

Klik på Regenerate answer og prøv igen, hvis ChatGPT stopper, når tegngrænsen er nået. Dette problem kan også opstå, hvis chatbotten opdager en anmodning, der overtræder OpenAI’s retningslinjer for indhold.

Ved hjælp af en af de førnævnte teknikker kan du ofte bruge ChatGPT til at producere essays og fortællinger, der er længere end tegngrænsen antyder. Den seneste GPT-4-version fra OpenAI er også blevet frigivet, hvilket giver ChatGPT-svar, der er både smartere og mere fantasifulde. Selvom den underliggende teknologi giver mulighed for længere svar, ved vi endnu ikke, hvordan det vil påvirke ordgrænsen i ChatGPT.

Konklusion

Selvom ChatGPT ikke har nogen grænse for antal ord, er der praktiske begrænsninger for, hvor meget tekst den kan producere effektivt. Selv om ChatGPT kan producere tekst i alle størrelser, er det vigtigt at bruge værktøjet korrekt for at garantere, at indholdet er af høj kvalitet og opfylder dine krav. Du kan bruge ChatGPT til at skabe indhold af høj kvalitet, der passer til dine specifikke behov, ved at følge rådene i denne artikel.

Skriv en kommentar